Sörens och Pernillas blogg

Kalender

augusti  2015
mtiotofls
 1
 • Bön afrikanska gruppen
  Tid: 14:00 - 16:00
  Plats: Konferensrum
 • Bönetimmen
  Tid: 18:00 - 19:00
2
 • Gudstjänst Sören Perder
  Tid: 10:00 - 12:00
  Beskrivning: Predikan: Sören Perder
  Musik: Petra Ingemarsson och Michaela Bjurman
  Veckans missionär: Faisal Ahmed
345
 • Morgonbön med frukost
  Tid: 06:00 - 09:00
  Plats: Kapellet
 • Bön - finska gruppen
  Tid: 18:00 - 20:00
678
 • Bön afrikanska gruppen
  Tid: 14:00 - 16:00
  Plats: Konferensrum
 • Bönetimmen
  Tid: 18:00 - 19:00
9
 • Gudstjänst - Annika Ralston
  Tid: 10:00 - 12:00
  Beskrivning: Predikan: Annika Ralston
  Musik: Johanna Uppgård
  Mötesledare: Sören Perder
  Veckans missionär: Marcus Svedman
  Parentation
 • Finsk gudstjänst
  Tid: 15:00 - 17:00
10
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
11
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
12
 • Morgonbön med frukost
  Tid: 06:00 - 09:00
  Plats: Kapellet
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
 • Möteskväll med LP-kontakten i cafét
  Tid: 19:00 - 21:00
13
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
14
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
15
 • Bön afrikanska gruppen
  Tid: 14:00 - 16:00
  Plats: Konferensrum
 • Bönetimmen
  Tid: 18:00 - 19:00
16
 • Gudstjänst Sören Perder
  Tid: 10:00 - 12:00
  Beskrivning: Predikan: Sören Perder
  Musik: Johannes Widlund och Emanuel Strandh
  Mötesledare: Robert Ingemarsson
  Veckans missionär: IBRA Media Togo
 • Finsk gudstjänst
  Tid: 15:00 - 17:00
17
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
18
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
19
 • Morgonbön med frukost
  Tid: 06:00 - 09:00
  Plats: Kapellet
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
 • Möteskväll med LP-kontakten i cafét
  Tid: 19:00 - 21:00
20
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
21
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
22
 • Bön afrikanska gruppen
  Tid: 14:00 - 16:00
  Plats: Konferensrum
 • Bönetimmen
  Tid: 18:00 - 19:00
23
 • Gudstjänst i stadsparken - Frihet i Kristus
  Tid: 11:00 - 12:00
  Beskrivning: Predikan: Moni Höglund
  Gudstjänstledare: Paul Enlund
  Musik: Johan Åsgärde
  Teckentolkning
  Picknick i Stadsparken efter gudstjänsten
 • Finsk gudstjänst
  Tid: 15:00 - 17:00
24
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
25
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
26
 • Morgonbön med frukost
  Tid: 06:00 - 09:00
  Plats: Kapellet
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
 • Möteskväll med LP-kontakten i cafét
  Tid: 19:00 - 21:00
27
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
28
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
 • RPG "Hör och häpna" Göte Lundin och Gertrud Bergman
  Tid: 14:00 - 15:00
29
 • Bön afrikanska gruppen
  Tid: 14:00 - 16:00
  Plats: Konferensrum
 • Bönetimmen
  Tid: 18:00 - 19:00
30
 • Söndax
  Tid: 11:00 - 12:30
  Plats: Kapellet Plan 2
  Beskrivning: Barn från 3 år och uppåt är välkomna med. Gemensam samling i kapellet. Delas i grupper efteråt åldersvis.
 • Gudstjänst - Upptakt med lunch, Söndax
  Tid: 11:00 - 12:00
  Beskrivning: Predikan: Sören Perder
  Mötesledning: Denice Östman
  Sång: Sara Hällzon med team
  Vittnesbörd: Henry Grönfors
  Missionsrapport: Viktor Silfver
 • Finsk gudstjänst
  Tid: 15:00 - 17:00
31
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00