Sörens och Pernillas blogg

Kalender

maj  2015
mtiotofls
 12
 • Bön afrikanska gruppen
  Tid: 14:00 - 16:00
  Plats: Konferensrum
 • Bönetimmen
  Tid: 18:00 - 19:00
3
 • Gudstjänst med nattvard Sören Perder
  Tid: 11:00 - 12:00
  Beskrivning: Predikan: Sören Perder
  Nattvard
  Mötesledning: Denice Östman
  Musik: Elimkören, Petra m. team
  Veckans missionär: Silfver
  Kyrktorgsvärd: Monica Örneus
  Extraoffer missionärsbarnens skolgång
 • Finsk Musikgudstjänst, servering
  Tid: 15:00 - 18:00
  Plats: Kapellet, café, kök
4
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
 • Övning Elim Brothers
  Tid: 16:00 - 18:30
  Beskrivning: Café 16-17
  kyrksalen 17-18.30
 • Språkcafé
  Tid: 16:30 - 18:30
  Plats: Rut, Ester, Rakel
5
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
 • Bön i Frälsningsarmen
  Tid: 18:30 - 19:30
 • 18-35 En mötesplats för unga vuxna
  Tid: 18:35 - 21:35
  Plats: kapell café kök
6
 • Morgonbön med frukost
  Tid: 06:00 - 09:00
  Plats: Kapellet
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
 • Bön - finska gruppen
  Tid: 18:00 - 20:00
  Plats: Kapellet
 • Möteskväll med LP-kontakten
  Tid: 19:00 - 20:00
  Plats: Café
7
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
 • Öppna Förskolan
  Tid: 09:00 - 12:00
 • Vips o XL
  Tid: 17:30 - 19:30
8
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
  Plats: Café
 • Source
  Tid: 19:00 - 23:00
9
 • Bön afrikanska gruppen
  Tid: 14:00 - 16:00
  Plats: Konferensrum
 • Bönetimmen
  Tid: 18:00 - 19:00
10
 • Gudstjänst med dop, Sören Perder
  Tid: 11:00 - 12:00
  Beskrivning: Predikan: Sören Perder
  Mötesledning: Magdalena Bina
  Musik: Lars-Axel Nordell, Maria Kindevåg, Gun-Britt Svensson
  Dop
  Närradio
  Tema: hemgrupp
  Kyrktorgsvärd: Lina Åkesson
  Veckans missionär: Faisal Ahmed
 • Finsk Gudstjänst och morsdagsfirande
  Tid: 15:00 - 17:00
 • Församlingsmöte
  Tid: 18:00 - 19:00
11
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
 • Språkcafé
  Tid: 16:30 - 18:30
  Plats: Rut, Ester, Rakel
 • Övning Elimkören
  Tid: 18:30 - 20:30
  Plats: Kyrksalen
12
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
 • Övning Salt
  Tid: 17:30 - 18:10
 • Tisdagsbönen
  Tid: 18:00 - 19:00
13
 • Morgonbön med frukost
  Tid: 06:00 - 09:00
  Plats: Kapellet
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
 • Bön - finska gruppen
  Tid: 18:00 - 20:00
 • Möteskväll med LP-kontakten
  Tid: 19:00 - 20:00
  Plats: Café
14
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
15
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
  Plats: Café
16
 • Bön afrikanska gruppen
  Tid: 14:00 - 16:00
  Plats: Konferensrum
 • Bönetimmen
  Tid: 18:00 - 19:00
17
 • Gudstjänst Roger Thörn
  Tid: 11:00 - 12:00
  Beskrivning: Predikan: Roger Thörn
  Mötesledning: Edward Sköllerfalk
  Musik: Cecilia Carlid, Michaela Bjurman, Petra Ingemarsson
  Kyrktorgsvärd: Terese Ståhlgren
  Veckans mission är: Marcus Svedman
 • Finsk Gudstjänst
  Tid: 15:00 - 17:00
18
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
 • Språkcafé
  Tid: 16:30 - 18:30
  Plats: Rut, Ester, Rakel
19
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
 • Övning Salt
  Tid: 17:30 - 18:10
 • Tisdagsbönen
  Tid: 18:00 - 19:00
 • 18-35 En mötesplats för unga vuxna
  Tid: 18:35 - 21:35
  Plats: kapell café kök
20
 • Morgonbön med frukost
  Tid: 06:00 - 09:00
  Plats: Kapellet
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
 • Bön - finska gruppen
  Tid: 18:00 - 20:00
 • Möteskväll med LP-kontakten
  Tid: 19:00 - 20:00
  Plats: Café
21
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
 • Öppna förskolan Källan Avslutning
  Tid: 09:00 - 12:00
 • Vips o XL avslutning
  Tid: 17:30 - 19:30
22
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
  Plats: Café
 • Source
  Tid: 19:00 - 23:00
23
 • Bön afrikanska gruppen
  Tid: 14:00 - 16:00
  Plats: Konferensrum
 • Bönetimmen
  Tid: 18:00 - 19:00
24
 • Gudstjänst Konfa avslutning, dop
  Tid: 11:00 - 12:00
  Beskrivning: Predikan: Sören Perder
  Mötesledning: Pernilla Åkesson
  Musik: Projektkör under ledning av A. Onelöv och L. Ivarsson
  Kyrktorgsvärd: Anna Onelöv
  Veckans missionär: Familjen Axelsson
 • Finsk Gudstjänst
  Tid: 15:00 - 17:00
25
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
 • Språkcafé
  Tid: 16:30 - 18:30
  Plats: Rut, Ester, Rakel
26
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
 • Tisdagsbönen
  Tid: 18:00 - 19:00
27
 • Morgonbön med frukost
  Tid: 06:00 - 09:00
  Plats: Kapellet
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
 • Bön - finska gruppen
  Tid: 18:00 - 20:00
 • Möteskväll med LP-kontakten
  Tid: 19:00 - 20:00
  Plats: Café
28
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
29
 • LP-kontakten
  Tid: 09:00 - 12:00
  Plats: Café
 • Source
  Tid: 19:00 - 23:00
30
 • Bön afrikanska gruppen
  Tid: 14:00 - 16:00
  Plats: Konferensrum
 • Möte med Evie och Pelle Karlsson
  Tid: 18:00 - 19:00
31
 • Gudstjänst sommarfest
  Tid: 11:00 - 12:00
  Beskrivning: Pernilla Åkesson m.fl.
  Johanna m. team, SALT
  Veckans missionär: IBRA Media, Togo
 • Finsk Gudstjänst
  Tid: 15:00 - 17:00