Sommaren i Pingst

Välkommen till Pingst Örebro i sommar! Vi firar gudstjänst (nästan) varje söndag kl. 11:00. Servering efter gudstjänsten. Glädje och gemenskap.

Juni
16 Sören Perder, Maria Åkesson, Sara Hällzon m team
23 Nyhemsveckan (Ingen gudstjänst)
30 Edward Sköllerfalk, Martin Wind, André Skyttedal

Juli

7 Serhiy Semenyuk och barn från Tjernobyl
14 Annika Ralston, Maria Åkesson, Sara Hällzon

21 Erik och Anette Anders, Martin Wind
28 Cecilia Carlid, Leif Hörnell, Robert Åkesson

Aug
4 Nils-Olov Nilsson, Elvira Brandt, Christina Nilsson
11 Stefan Green, Denice Östman, Ingemarsson & Höglander
18 Stadsparken (Ingen gudstjänst)
25 Upptaktsgudstjänst