Sommaren i Pingst

Välkommen till Pingst Örebro i sommar! Vi firar gudstjänst (nästan) varje söndag kl. 11:00. Servering efter gudstjänsten. Glädje och gemenskap.

Aug
4 Nils-Olov Nilsson, Elvira Brandt, Christina Nilsson
11 Stefan Green, Denice Östman, Ingemarsson & Höglander
18 Stadsparken (Ingen gudstjänst)
25 Upptaktsgudstjänst