Barnkören SALT

SALT är en kör som riktar sig till åldrarna 4 år och upp till och med år man går i förskoleklass.

Nu har vi även en kör för dig som är 7 år och uppåt namn på den kommer inom kort. Vi, båda körerna, övar på torsdagar kl 17.30-18.00.Vi träffas på kyrktorget och delar upp oss.Välkommen med och sjung!

Barnkören Salt

Kontakt:

Johanna Uppgård
johanna.uppgard@gmail.com

Alla är välkomna!