Barnvälsignelse

I församlingens gudstjänster bär vi gärna fram barn inför Gud i en speciell handling som vi kallar för barnvälsignelse. Då ber vi om Guds närvaro och omsorg om barnet och den familj som de är en del av.

Under våren kommer det att vara barnvälsignelse vid två tillfällen söndagen den 22 mars och söndagen den 19 april. Kontakta Pernilla Åkesson om du/ni vill vara med med ert barn vid något av dessa datum.

Funderar du på  barnvälsignelse?  Kontakta Pernilla Åkesson 070 5196564

Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem.”
(Markus 10:13-16)