Gudstjänster

Gudstjänsten, oftast på söndag kl.11.00, är veckans höjdpunkt för många i vår församling. Vi får, som ordet säger, ”göra tjänst” inför Gud, genom att tillbe och lovsjunga honom. Sången och musiken kan ha olika karaktär, men är oftast lättillgänglig.

Vi lyssnar till predikan, som förklarar Bibelns ord, men tillämpar den också på våra vardagliga frågor och livssituationer. Men framför allt möts vi till gudstjänst därför att Jesus har lovat att vara närvarande när vi samlas i hans namn.

Det finns alltså en dimension i gudstjänsten som går utöver det som kan förklaras och enkelt beskrivas. Därför tror vi också att vi kan få svar på våra böner och att det är möjligt att möta Gud på ett förvandlande sätt, mitt i en ”vanlig gudstjänst”.

För aktuella gudstjänster, titta i vår kalender. Våra gudstjänster tolkas oftast till engelska.

Läs mer:
Vilka är vi?
Vad tror vi på?