Hemgrupper

Vi vill ständigt bygga djupare relationer, där vi utmanar varandra att följa Jesus. Därför står Pingstkyrkans hemgruppsarbete under ständig tillväxt. Idag finns det ett stort antal hemgrupper i alla åldrar som träffas på olika veckodagar och tidpunkter. Grupperna har stor betydelse för kyrkans liv och gemenskap men allra mest för den enskilda individen.

En hemgrupp består utav 10-12 personer som träffas regelbundet för att dela livet; tron och vardagen med dess glädje- och sorgeämnen. Församlingen har som mål att alla som vill komma med i en hemgrupp ska få plats, även om det ibland kan ta lite tid.

Hemgruppsarbetet är en viktig del och satsning i kyrkans arbete och en central arbetsgrupp arbetar med underhåll, coachning och vidareutveckling.

Hemgruppsteamet består av: Samuel Lewinson (samordnare), Sofia Kjörk, Monica Örnéus och Gabriella Wind.

Vill du vara med i en hemgrupp eller har andra funderingar som rör hemgrupper? Kontakta:
Samuel Lewinson
samuel@orebro.pingst.se
073 541 73 04