Hemgrupper

Vi vill ständigt bygga djupare relationer, där vi utmanar varandra att följa Jesus. Därför står Pingstkyrkans hemgruppsarbete under ständig tillväxt. Idag finns det ett stort antal hemgrupper i alla åldrar som träffas på olika veckodagar och tidpunkter. Grupperna har stor betydelse för kyrkans liv och gemenskap men allra mest för den enskilda individen.

Församlingen började det nuvarande hemgruppsarbetet på allvar 1999 och har hunnit få några års erfarenhet på området. Många grupper har delats en, två och tre gånger och nya hemgruppsledare har avskiljts. Församlingen har som mål att alla som vill komma med i en hemgrupp ska få plats, även om det ibland kan ta lite tid.

En hemgrupp består utav 10-12 personer som träffas regelbundet för att dela livet; tron och vardagen med dess glädje- och sorgeämnen. De flesta som är med idag har en positiv bild av hur hemgrupperna fungerar och vad man får och kan dela.

Hemgruppsarbetet är en viktig del och satsning i kyrkans arbete och en central arbetsgrupp arbetar med underhåll, coachning och vidareutveckling. Här på hemsidan går det att hämta studiematerial, tips och idéer.

Hemgruppsteamet består av: Sofia Kjörk (samordnare), Bo Carlsén, Sören Perder och Anna Onelöv.

Vill du vara med i en hemgrupp eller har andra funderingar som rör hemgrupper? Kontakta Sofia Kjörk på tel. 019-6114096 eller e-post: sofia(at)kjork.se