Fadderverksamhet Brasilien

Barnhjälpen Brasilien består av två delar:

 

  1. Hoppets Hem = förskola, fritidshem och barnhem
  2. Hoppets Klinik = barn med sociala behov, hiv-smittade och handikappade barn

Barn som finns inom Hoppets Hems och Hoppets Kliniks verksamhet placeras där efter prövning av de sociala myndigheterna och stannar så länge behov finns. De ges möjlighet till skolutbildning, sjukvård och eventuellt ett nytt hem.

Hoppets Hem startades 1960 av missionärerna Mary och Nils Taranger, Örebro och Hoppets Hem startades 1997 av insamlade medel från Mary Tarangers 80-års dag.

Barnhjälpen Brasiliens verksamheter bekostas av fadderavgifter och gåvor från Sverige samt bidrag från Porto Alegres sociala myndighet. Hos Barnhjälpen Brasilien går fadderavgifterna till alla barn inom respektive del.

Den 1 januari 2015 övertog BarnSamariten administrationen av gåvor från faddrar och andra givare till Hoppets Hem och Hoppets Klinik i Porto Alegre, Brasilien.

Hoppets Hem och Hoppets Klinik ligger nu som en del i BarnSamaritens verksamhet

och nyhetsbrev skickas ut varje månad från projekt i Etiopien, DR Kongo, Zambia, Portugal eller Brasilien.

Med månadsbrevet skickas inbetalningskort märkt Hoppets Hem och Hoppets Klinik. Vill ni överföra er gåva via autogiro kan ni själva skriva ut en autogiroanmälan från BarnSamaritens hemsida eller kontakta dom så skickar de ett formulär.

Hemsidan www.barnsamariten.se eller telefon 036-37 79 00, 0701-49 25 25.

Britt-Marie Ström är BarnSamaritens kontaktperson för Hoppets Hem och Hoppets Klinik.

BarnSamariten har 90-konto. Detta är en säkerhet för att insamlade medel används korrekt och att pengarna skickas till det ändamål gåvogivaren valt. All bokföring kontrolleras av auktoriserade revisorer och Svensk Insamlingskontroll.

Vill du bli fadder?

Kontakt i pingstförsamlingen, Örebro:

Iréne Thelin, 070-546 74 69 eller familjen.thelin@outlook.com