Fadderverksamhet Brasilien

Barnhjälpen Brasilien består av tre delar:

  1. Hoppets Hem = förskola, fritidshem och barnhem
  2. Soppan = sopputdelning som är en viktig del av arbetet för barnen i slummen i Porto Alegre, särskilt under den oftast kalla och fuktiga vintern.
  3. Hoppets Klinik = barn med sociala behov, hiv-smittade och handikappade barn.

Barn som finns inom Hoppets Hems och Hoppets Kliniks verksamhet placeras där efter prövning av de sociala myndigheterna och stannar så länge behov finns. De ges möjlighet till skolutbildning, sjukvård och eventuellt ett nytt hem.

Hoppets Hem startades 1960 av  missionärerna Mary och Nils Taranger, utsända av Pingstkyrkan i Örebro. Sopputdelningen startades 1964 tillsammans med frivilliga i den lokala Pingstförsamlingen i Porto Alegre. Hoppets Klinik startades 1997 av insamlade medel från Mary Tarangers 80-års dag.

Barnhjälpen Brasiliens verksamheter bekostas av fadderavgifter och gåvor från Sverige samt bidrag från Porto Alegres sociala myndighet. Hos Barnhjälpen Brasilien går fadderavgifterna till alla barn inom respektive del.

SOM FADDER  får du Nyhetsbrev från Barnhjälpen Brasilien flera gånger per år med reportage från Hoppets Hem, Soppan och Hoppets Klinik.

Vill du bli fadder?

Kontakta:
Iréne Thelin: 019-240865 eller 0705-467469

familjen.thelin@bredband.net

Bankgiro 5523-8901
Plusgiro 59 32 99-1

Barnhjälpen Brasilien
Lögegatan 1
541 30 Skövde

Märk inbetalningen med ex Fadder/Gåva Hoppets Hem osv om du vill styra din gåva.