Mission

Som församling har vi en längtan efter att fler ska få höra talas om Jesus. Vi vill helt enkelt dela med oss av det vi själva upplevt. Jesus gav oss kristna ett viktigt uppdrag: ”Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen” (Markusevangeliet 16:15).

Pingstkyrkan i Örebro stödjer flera missionärer och organisationer runt om i världen. Fokus för våra internationella satsningar är målgruppen ”onådda folk”. Det betyder att vi vill rikta in vår mission till platser där människorna inte hört talas om Jesus. Det är platser där det inte finns någon fungerande församling som kan ta ansvar för att själva berätta om Jesus eller där det ännu inte finns någon Bibel översatt till folkgruppens språk. Vi samarbetar bland annat med organisationerna IBRA och Folk&Språk.