LP-kontakten/Stödboende

LP-kontakten i Örebro

LP-kontakten är ett socialt arbete som bedrivs av Pingstkyrkan i Örebro på Nygatan 10. Här vill vi skapa möjligheter för dig att hitta vägar till att bryta negativa mönster och vanor och dessutom ditt missbruk. Vi kan bistå dig i kontakten med myndigheter, skuldsanering och sjukvård för att tillsammans hitta det stöd som behövs i form av behandlingsinsatser. På kontakten bjuder vi på frukost och fika.

Du är varmt välkommen att besöka oss!

Vi kan även göra hembesök.

Öppettider: kontakten håller stängt tills vidare. Vid frågor föreståndare Håkan Nylander, tel: 076-022 58 48 eller mail: hakan@lporebrolan.se.

 

 

 

 

 

 

 

Holmens stödboende

Har du genomgått en behandling eller är inställd på en nykter livsstil kan Holmens stödboende i Örebro vara ett alternativ i vårdplaneringen.

Vi erbjuder ett stödboende för män och par som vill leva i nykterhet och som behöver hjälp att få vardagen att fungera. Som gäst på stödboendet, med plats för 5 personer, har du ett eget ombonat rum. Vi har gemensamma samlingar i syfte att stärka självkänslan och bryta negativa mönster och vanor, alltså en form av individuellt anpassad social rehabilitering. I vårt koncept erbjuder vi också arbetspraktik.

Vår personal har många års erfarenhet av missbruksvård och är utbildad i återfallsprevention, MI, KBT och ASI.

Du är varmt välkommen att besöka oss!

Tel Stödboendet: 070-792 54 17.

Verksamhetsledare LP-föreningen Örebro län: Anette Valdemarsson, tel: 0760-35 61 55.