LP-kontakten

lpkontakten

Öppettiderna är måndag-onsdag kl 9.00-12.00.
Måndagar kl 09.00 frukost.

2014 flyttade LP-kontakten in i Pingstkyrkans café. LP-kontakten fungerar som ett öppet hus med café och dagverksamhet där vi erbjuder stöd och motivation till personer med beroendeproblematik att förändra sin livssituation.

Onsdagar ojämna veckor kl 19.00 är du välkommen till LP-möte (offentlig möteskväll) i Pingstkyrkan. Du får då lyssna till sång, musik och livsberättelser av gäster och personal. Servering före mötet, ca 18.30.

LP-kontakten drivs av Elimförsamlingen i samarbete med LP-föreningen i Örebro län där alla Pingstförsamlingar i Örebro län är medlemmar. Det finns även en LP-kontakt i Kumla.

 

MusikerLP

LP-verksamheten i Sverige bedriver missbrukarvård på kristen grund. Vid behandlingshemmen – Torpa (Nässjö) och Ursviken (Skellefteå),  erbjuds rehabilitering för män. Deborahuset (Skellefteå) är ett stödboende för kvinnor. Målgruppen är missbrukare (och f d missbrukare) av alkohol, narkotika och läkemedel. Målet är att ge bestående hjälp till hela människan, att fylla både det yttre sociala och medicinska behovet och det inre andliga.

Vid hemmen finns kompetent och erfaren personal: kurator, sjuksköterska, läkare, behandlingsassistenter. På samtliga behandlingshem finns i personalteamet före detta missbrukare. Detta är en stor tillgång i arbetet. LP ställer inga krav på ett kristet ställningstagande för att komma till något av hemmen. Enda kravet är att den som söker är motiverad för kristen vård och beredd att ställa upp på hemmets program.