Musik

Musik är en viktig del i gudstjänstlivet. Vi har solister, instrumentalister, körer, lovsångsteam och projektteam i olika åldrar som tillsammans bidrar till en stor bredd i de musikaliska inslagen.

Just nu finns det tre körer i församlingen:

– Barnkörerna SALT och PEPPAR. Läs mer här

– Elim Brothers. En manskör som övar varannan måndag (udda veckor) kl 17.00. Kontaktperson: Anitha Lundell, 019-123 534 och Gun-Britt Svensson, 019-250 837.

Ibland sätter vi upp en projektkör som övar 2-3 gånger inför ett specifikt tillfälle. Information om detta går ut så snart ett tillfälle är bokat.

Är du intresserad av att delta i vårt musikliv, kontakta:
Johanna Uppgård
johanna.uppgard@gmail.com