Radio Ny

Pingstkyrkans närradiosändningar har upphört. Det sista programmet sändes 24 januari 2020.