Erikshjälpen Second hand

Erikshjälpens Second Hand finns på Åbyvägen i Bista Örebro. Målet för butiken är att generera pengar till bistånd, som delas mellan Erikshjälpen, Pingstkyrkan Örebro och LP-stiftelsen.

Pingstkyrkan i Örebro använder pengarna från Erikshjälpen till olika projekt, såsom: nödhjälp till folket Rohingyas, brunnar i Kenya, skolbygge i Tanzania, projektet Familjekompis i Örebro, Kärlek till Örebro, samt olika projekt i Rumänien.

Brunnbygge i Kenya
Skolbyggnad i Tanzania

 

 

 

 

 

Som biståndsorganisation har Erikshjälpen funnits i 65 år. Organisationen bedriver över 100 projekt i cirka 25 länder till förmån för utsatta barn. Alla varor som säljs är skänkta. Verksamheten i butiken bedrivs till stor del med ideella krafter, men även genom ett samarbete med Arbetsförmedlingen som placerar arbetslösa i butiken genom olika arbetsmarknadsprojekt. På så sätt är butiken en viktig social knutpunkt och så mycket som möjligt av omsättningen blir till hjälp för fattiga och utsatta.

pia_beskuren

Butiken behöver ständigt nya volontärer! Vill du vara med och göra en meningsfull insats, kontakta Pija Karlsson på 073-600 92 88 eller pija.carlsson@erikshjalpen.se.

För information om öppettider mm, läs mer på hemsidan för Erikshjälpen Örebro.

Intervju med Carl-Olov Östergårde, volontär på Erikshjälpen i Örebro.