Erikshjälpen Second hand

Erikshjälpens Second Hand finns på Åbyvägen i Bista Örebro. Målet för butiken är att generera pengar till bistånd, som delas mellan Erikshjälpen, Pingstkyrkan Örebro och LP-stiftelsen.

Pingstkyrkan i Örebro använder pengarna från Erikshjälpen bland annat till ett projekt i bokhyllorKiremba, Burundi. Där finns barnhemmet Emanuel, som behöver medel för att renovera kök, köpa nya sängar och ny sängutrustning samt måla om fastigheterna.
Läs mer om barnhemmet Emanuel

Som biståndsorganisation har Erikshjälpen funnits i 65 år. Organisationen bedriver över 100 projekt i cirka 25 länder till förmån för utsatta barn. Alla varor som säljs är skänkta. Verksamheten i butiken bedrivs till stor del med ideella krafter, men även genom ett samarbete med Arbetsförmedlingen som placerar arbetslösa i butiken genom olika arbetsmarknadsprojekt. På så sätt är butiken en viktig social knutpunkt och så mycket som möjligt av omsättningen blir till hjälp för fattiga och utsatta.

pia_beskuren

Butiken behöver ständigt nya volontärer! Vill du vara med och göra en meningsfull insats, kontakta Pija Karlsson på 073-600 92 88 eller pija.carlsson@erikshjalpen.se.

För information om öppettider mm, läs mer på hemsidan för Erikshjälpen Örebro.

Intervju med Carl-Olov Östergårde, volontär på Erikshjälpen i Örebro.