Senior

Dagledigträffar
Tredje torsdagen i månaden kl 14-16 är det träff för daglediga. Programmet varierar men innehåller alltid sång, musik och föredrag eller vittnesbörd. Under samlingen sker kaffeservering vid de dukade borden i festsalen.

Omsorg

De äldre medlemmar som vill ha kontakt och hembesök kan meddela det till kyrkans expedition, tel: 019-166260 (eller info@orebro.pingst.se). Besöken samordnas av seniorrådet. Ett 25-tal besökare är engagerade i denna kontaktverksamhet.

Besök på äldreboende:
Våra sång- och andaktsstunder som regelbundet genomförs på tre senior- och vårdboende är mycket uppskattade.

Seniorrådet:
Ingegerd Grenehed (ordf)
Gunn Pettersson (sekr)
Ingrid Jacobsson
Barbro Lado
Iréne Nilsson
Nils-Eber Nilsson
Marianne Skoglund
Linnéa Lindberg

Välbesökt dagledigträff med Stanley Sjöberg
Riksförbundet PensionärsGemenskap

Program för RPG under hösten 2017: