Senior

Dagledigträffar
Andra torsdagen i månaden kl 14-16 är det träff för daglediga. Programmet varierar men innehåller alltid sång, musik och föredrag eller vittnesbörd. Under samlingen sker kaffeservering vid de dukade borden i festsalen. Alla är välkomna!

Program 2019

DAGLEDIGTRÄFFAR VÅREN 2019

Torsdag 14 mars kl 14.00

Gäster: Edward Sköllerfalk, Samuel Lewinson, Sång: Nära Till-kören

Servering

Torsdagen den 11 april

Sång och musik med Göran Isaksson

Servering

Torsdagen den 9 maj

Vårfest

Omsorg

De äldre medlemmar som vill ha kontakt och hembesök kan meddela det till kyrkans expedition, tel: 019-166260 (eller info@orebro.pingst.se). Besöken samordnas av seniorrådet. Ett 25-tal besökare är engagerade i denna kontaktverksamhet.

Besök på äldreboende:

Våra sång- och andaktsstunder som regelbundet genomförs på tre senior- och vårdboende (Sirishov, Backagården och Nära till) är mycket uppskattade.

Seniorrådet:

Ingegerd Grenehed (ordf)
Ingrid Jakobsson
Barbro Lado
Maryann Skoglund

Välbesökt dagledigträff med Stanley Sjöberg
Riksförbundet PensionärsGemenskap