Senior

Samlingar i samarbete med RPG

MINNENAS KVÄLL, fredag 1 november kl 18.00 i Brickebergskyrkan.

Talare: Sören Perder

Sångare och musiker: Sarah och David Åström, Arvika

Supé, omväxlande program, lotteri, kaffe, andakt. Kostnad 150 kr.

Anmäl senast 29 oktober till Öjvin Berbres, 070-370 82 30, ojvin.berbres@hotmail.com (uppge önskan om ev specialkost).

Omsorg

De äldre medlemmar som vill ha kontakt och hembesök kan meddela det till kyrkans expedition, tel: 019-166260 (eller info@orebro.pingst.se). Besöken samordnas av seniorrådet. Ett 25-tal besökare är engagerade i denna kontaktverksamhet.

Besök på äldreboende:

Våra sång- och andaktsstunder som regelbundet genomförs på tre senior- och vårdboende (Sirishof, Backagården och Nära till) är mycket uppskattade.

Seniorrådet:

Ingegerd Grenehed (ordf)
Ingrid Jakobsson
Barbro Lado
Maryann Skoglund

Välbesökt dagledigträff med Stanley Sjöberg
Riksförbundet PensionärsGemenskap