Senior

Samlingar i samarbete med RPG

Återkommer i vår.

Omsorg

De äldre medlemmar som vill ha kontakt och hembesök kan meddela det till kyrkans expedition, tel: 019-166260 (eller info@orebro.pingst.se). Besöken samordnas av seniorrådet. Ett 20-tal besökare är engagerade i denna kontaktverksamhet.

Besök på äldreboende

Våra sång- och andaktsstunder som regelbundet genomförs på tre senior- och vårdboende (Sirishof, Backagården och Nära till) är mycket uppskattade.

Seniorrådet:

Ingegerd Grenehed (ordf)
Ingrid Jakobsson
Barbro Lado
Maryann Skoglund