Jesus är Herre

Jesus är Herre, del 1

Sören Perder påbörjar den nya predikoserien ”Jesus är Herre”.
Dagens tema: ”Jesus – Herre över världen”

Jesus är Herre – det är kanske den äldsta kristna bekännelse. Den formulerades i en tid när de troende var trängda av motstånd, när