Sermons by Sören Perder (Page 5)

Gåvor i bruk, del 1

Sören Perder predikar i årsupptakten från Matt 25:14-30 om Gåvor i bruk.

Punkter:
1. ”Åt var och en”
– olika gåvor
– olika stora gåvor
– alla ska redovisa
2. ”Jag var rädd och gömde”
– rädsla för människor
– …