"Predikan" Tagged Sermons (Page 2)

De barmhärtiga

Stefan Green predikar för oss utifrån Matteusevangeliet, kapitel 5, om hur förlåtelse/barmhärtighet leder till helande och förvandling och hur det bidrar till en vackrare värld, samt gör våra liv hållbara inför prövningar och motstånd.

(pga tekniska problem vid inspelningen saknas …