Vad tror vi på?

Församlingen består av enskilda individer, som beslutat sig för att tro på Jesus Kristus. Det finns många benämningar på detta beslut: att bli frälst, bli född på nytt, att bli omvänd etc. Vilken benämning vi än använder handlar det om att komma i ett rätt förhållande till Gud. Det sker genom att vi erkänner vårt behov av Gud och medvetet vänder oss till honom. Genom Jesus Kristus får vi förlåtelse och upprättelse.

Vi tror på dopet som ett sätt att visa för sig själv och omgivningen att man har beslutat sig för att följa Jesus. Vi tror att bönen är en väg att ha gemenskap med Gud och att förbön ger möjlighet att uppleva ett personligt ingripande från Gud. Vi firar också nattvard för att återkommande minnas och uppleva Guds frälsning för oss.

Vi tror att varje kristen kan få göra en personlig erfarenhet av den helige Andes kraft och gemenskap i sitt eget liv. Anden ger kraft att vittna och utrustar oss med gåvor för tjänst i kyrkan och i världen. Kyrkan är inte en byggnad, det är namnet på gemenskapen bland de troende. I tvåtusen år har församlingen varit platsen för det heliga. Där möts himlen och jorden, Gud och människan.

Pingstkyrkan i Örebro representerar en klassisk kristen tro som är präglad av så kallad ”pentekostal” teologi och praxis. Utmärkande är till exempel: synen på hela Bibeln som Guds Ord, den Helige Andes inspiration vid läsning och tolkning av bibelordet, de andliga nådegåvornas betydelse och funktion, en karismatisk och bibeltrogen förkunnelse, bön för sjuka mm.

Pingstkyrkan i Örebro och flertalet pingstförsamlingar i Sverige samverkar i riksorganisationen Pingst – fria församlingar i samverkan. Läs gärna mer där om de vanligaste frågorna om tron och pingströrelsen.

Välkommen att upptäcka kristen tro tillsammans med oss i Pingstkyrkan!


Mer om vilka vi är