Läger och konferenser

Varje år genomförs ett antal olika läger och konferenser runt om i Sverige. Vi försöker att både arrangera en del saker själva och också ta del av det utbud som finns.

eld

Under sommaren uppmuntrar vi till att åka på olika konferenser och läger, inte minst Hampeveckan.

Nedan kan du hitta länkar till olika konferenser och festivaler:

Hampeveckan
Unite
Nyhemsveckan
Torpkonferensen
Frizon
Hönökonferensen